Nulmeting onderwijsinnovatie met ICT in het hoger onderwijs

Inventarisatie van de beginsituatie bij de verschillende instellingen voor hoger onderwijs.

Nulmeting monitoring en evaluatie intensivering technisch vmbo

Vaststellen van de startsituatie van de vmbo-locaties.