Vernieuwing vragenlijst Nationale Studentenenquête 2021

Aanpassing van de NSE vragenlijst aan de eisen en wensen van deze tijd.

Elsevier Beste Studies

Databewerkingen en -verwerkingen voor het vullen van de website ´De beste Studies´.

Prestatieafspraken

Aanlevering van kengetallen voor de prestatieafspraken.

Nationale Studentenenquête

Hét grootschalige tevredenheids-onderzoek onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.

Afstemming en instrumentontwikkeling CHE

In dit onderzoek is de mogelijkheid tot een internationale, geharmoniseerde masterenquête onderzocht.