Evaluatie stimuleringsprogramma muziekonderwijs

Evaluatie van de ontwikkelingen tot nu toe en aanbevelingen voor de toekomst.