Studentenmonitor mbo 2007

Grootschalige monitor naar sociale herkomst, onderwijsloopbaan en opleidingskeuze van mbo-studenten.