Controleren uitkomsten Nationale Alumni Enquête

Externe validatie van de indicator in de monitor Nationale Alumni Enquête.

BPV-monitor

Monitoring van de invloed van het BPV-protocol op de kwaliteit van de beroepspraktijkvorming.

Studentenmonitor mbo 2007

Grootschalige monitor naar sociale herkomst, onderwijsloopbaan en opleidingskeuze van mbo-studenten.