Alternatieve vormen van internationalisering

Onderzoek naar het beleid en leeropbrengsten van alternatieve vormen van internationalisering in het ho.

Steeplechase

In kaart brengen van de internationale mobiliteit van studenten op basis van gegevens verzameld voor Eurostudent IV.

Internationalisering in het hoger onderwijs

Pilotonderzoek naar de mobiliteit onder studenten en staf (inkomend en uitgaand) en ‘internationaliseringsprofielen’.

Technologie en wetenschap in het hoger onderwijs

Internationale vergelijking van de Nederlandse situatie ten aanzien van technologie en wetenschap.