Vervolgmeting zeggenschap van leraren

Eerste vervolgmeting naar de professionele ruimte van leraren in het voortgezet onderwijs.

Zeggenschap van leraren

ResearchNed ontwikkelde voor dit onderzoek een meetinstrument waarmee de zeggenschap van de leraar in beeld gebracht wordt.