Evaluatie Wet versterking bestuurskracht

Hoe functioneert het instemmingsrecht op de hoofdlijnen van de begroting voor medezeggenschapsraden in het MBO?

Medezeggenschap en vertegenwoordiging van studenten

Onderzoek onder hbo-studenten naar wenselijke vormen van inspraak.

Evaluatie medezeggenschap mbo

Vervolgonderzoek naar de medezeggen-schap in het mbo.

Evaluatie medezeggenschap educatie en beroepsonderwijs

Onderzoek naar medezeggenschap in de bve-sector aan de hand van een enquĂȘte, interviews en documentanalyses.