Uitbreiding studievoorschot naar nieuwe doelgroepen

Onderzoek naar de behoefte aan uitbreiding van het studievoorschot naar nieuwe doelgroepen.