Evaluatie experimenten vraagfinanciering en pilots flexibilisering

Evaluatieonderzoek naar flexibel hoger onderwijs voor werkenden.

Deeltijd hoger onderwijs

Inventariserend onderzoek naar kenmerken van deeltijd hoger onderwijs en huidige behoeften.