Behoefte docenten en scholen om kwalitatief goed les te geven in vmbo

Onderzoek naar gewenste vakinhoudelijke en pedagogisch-didactisch kwaliteiten.