Specialisatiemogelijkheden in lerarenopleidingen

Hoe gaat het met de ontwikkeling van specialisaties bij de lerarenopleidingen?

Effectevaluatie wetenschap en technologie op de pabo’s

Is de inbedding van W&T in het curriculum van de pabo’s verbeterd?

Opleidingsplaatsen in het voortgezet onderwijs

Kwantitatieve onderbouwing van het aantal uit te breiden opleidingsplaatsen in het vo.

Rotterdamse onderwijs-arbeidsmarkt in beeld

Analyse van kwalitatieve en kwantitatieve knelpunten in het Rotterdamse onderwijs.

Nota Werken in het Onderwijs 2012

Hoofdstuk over de lerarenopleidingen en de tevredenheid van studenten over hun opleiding.

Effectmeting screeningsinstrument voor studiesucces

Effectmeting van instrument waarmee studieuitval kan worden opgespoord.

Evaluatie Tegemoetkoming Leraren Opleiding

Onderzoek om inzicht te verkrijgen in de gebruikswaarde en de effecten van de TLO regeling.