Beleidsdoorlichting Lerarenbeleid

Strategische analyse van het Lerarenbeleid sinds 2013.

Evaluatie educatieve minor en educatieve module

Evaluatie van aanvullende routes naar het leraarschap.

Evaluatie bijzondere nadere vooropleidingseisen pabo

Onderzoek naar de ervaringen tot nu toe.