Onderzoek naar diversiteit in het basisonderwijs

Routes naar diversiteit voor de klas.

Enquête beurs voor bewegingsonderwijs

Onderzoek naar de zin van de Leergang Bewegingsonderwijs en de beurs die hiervoor beschikbaar is.

PABO-gediplomeerden in het vmbo

Onderzoek naar PABO-gediplomeerden in het vmbo.

Evaluatie lerarenbeurs

Verklarende en procesevaluatie van de Lerarenbeurs voor scholing van bevoegde leraren in het onderwijs.

Vervolgmeting zeggenschap van leraren

Eerste vervolgmeting naar de professionele ruimte van leraren in het voortgezet onderwijs.

Imago van de lerarenopleidingen

Onderzoek naar het imago van de lerarenopleidingen en opinies over de ‘nieuwe’ opleidingsroutes.

Arbeidsmarktbarometer

De Arbeidsmarktbarometer wordt uitgevoerd om een goed beeld te krijgen van de ontwikkelingen op de onderwijsarbeidsmarkt.

Zeggenschap van leraren

ResearchNed ontwikkelde voor dit onderzoek een meetinstrument waarmee de zeggenschap van de leraar in beeld gebracht wordt.

Analyses voor Nota WIO 2008 en 2009

Ten behoeve van de Nota WIO voerde ResearchNed analyses uit op gegevens van CFI en het ministerie van BZK.

Arbeidsmarktonderzoek en prognoses

Voorbeelden van onderzoeken binnen het thema arbeidsmarktonderzoek en prognoses.