Leerling- en studentenonderzoek

Voorbeelden van onderzoeken binnen het thema leerling- en studentonderzoek.

Effectmeting InnovatieImpuls Onderwijs (IIO)

ResearchNed heeft samen met SEO de kwantitatieve effectevaluatie in het kader van de IIO uitgevoerd.