Nulmeting NRPO SIA

Inventarisatie van de onderzoekspositie van hogescholen/lectoraten die deelnemen in RAAK-regelingen.