Macromonitor NPO MBO HBO

Eerste tussenrapportage.

Uitvoering van onderzoek, advies en begeleiding bij de ontwikkeling van (her)registratiecriteria SRVO

Ondersteuning van de Stichting SRVO.

Tussentijdse evaluatie kwaliteitsafspraken mbo

Tussenevaluatie van de implementatie en effecten van de kwaliteitsafspraken in het mbo.

Samenwerking binnen het onderwijs

Inventarisatie van de verschillende vormen van samenwerking van onderwijsinstellingen.

Stelseldoelmatigheid: samenwerkingsverbanden in het onderwijs

Een inventarisatie van samenwerkingen, good practices en knelpunten.

Secundaire analyse JOB-monitor 2010

Secundaire analyses om vast te stellen of JOB-monitor bruikbaar is voor vergelijking van prestaties van instellingen.

Nota Werken in het Onderwijs 2012

Hoofdstuk over de lerarenopleidingen en de tevredenheid van studenten over hun opleiding.

Examinering in het hoger onderwijs

Verkenning naar de mogelijkheden om examineringsnetwerken in te richten.

BPV-monitor

Monitoring van de invloed van het BPV-protocol op de kwaliteit van de beroepspraktijkvorming.

Kwaliteitsagenda primair onderwijs

Opiniepeiling naar basisvaardigheden en opbrengstgericht werken in het primair onderwijs.

Elsevier Faculty Rating

Jaarlijks onderzoek in opdracht van Elsevier naar het oordeel van wetenschappers over de kwaliteit van zusteropleidingen.

Topkwaliteit in het hoger onderwijs

Een verkenning van de kenmerken van topkwaliteit in het hoger onderwijs, met een internationale component.

Acquis hoger onderwijs

Wat heeft kennis en beleidsvorming over hoger onderwijs in tien jaar tijd opgeleverd? Inventarisatie van adviezen van de Onderwijsraad.

Transparantie en kwaliteitsborging van examinering

Onderzoek naar de wijze van examinering in het hoger onderwijs.