Monitor beleidsmaatregelen hoger onderwijs

Effecten van beleidsmaatregelen die in het hoger onderwijs zijn ingevoerd, worden door ResearchNed in beeld gebracht.

Internationaal vergelijkend onderzoek naar instellingsaccreditatie in het hoger onderwijs

Een overzicht van zes Europese landen.

Evaluatie studiekeuzecheck voor instellingen

Mogelijkheid om de door de eigen instelling gebruikte studiekeuzecheck te laten doorlichten.

Acquis voortgezet onderwijs

Uitvoeren van een acquis naar negen adviezen over het vo.

De bepaling van studielast in het hoger onderwijs

Een inventariserend onderzoek naar de bepaling van studielast in het hoger onderwijs.

Erasmus Master Garantiefaciliteit

Onderzoek naar de werking in Nederland van de Erasmus Master Garantiefaciliteit.

Topkwaliteit in het hoger onderwijs

Een verkenning van de kenmerken van topkwaliteit in het hoger onderwijs, met een internationale component.

Casestudies kleinschalige innovaties

Onderzoek naar de condities waaronder kleinschalige verbeteringen in het onderwijs vorm kunnen krijgen.

Evaluatie Fulbrightprogramma

Gefaseerd kwalitatief onderzoek naar de meerwaarde van het Fulbrightprogramma.