JOB-monitor

Landelijk studenttevredenheids-onderzoek onder alle mbo-studenten om verschillende aspecten van onderwijs te monitoren.

Omrekenformules JOB

Vergelijking tussen de oude en de vernieuwde vragenlijst om trendrapportages mogelijk te maken.