Onderzoek naar tracks in het hoger onderwijs

Inventarisatie van (typen) tracks, beleid van instellingen en de communicatie naar studenten.

Samenwerking binnen het onderwijs

Inventarisatie van de verschillende vormen van samenwerking van onderwijsinstellingen.

Onderwijstijd in het hoger onderwijs

Inventarisatie naar onderwijstijd in het hoger onderwijs in opdracht van de Inspectie van het Onderwijs.