Internationaliseringsmonitor Haagse Hogeschool

Onderzoek naar de studiekeuze en studie-ervaringen van internationale studenten aan de Haagse Hogeschool.

Alternatieve vormen van internationalisering

Onderzoek naar het beleid en leeropbrengsten van alternatieve vormen van internationalisering in het ho.

Internationalisering in het hoger onderwijs

Pilotonderzoek naar de mobiliteit onder studenten en staf (inkomend en uitgaand) en ‘internationaliseringsprofielen’.

Evaluatie Fulbrightprogramma

Gefaseerd kwalitatief onderzoek naar de meerwaarde van het Fulbrightprogramma.