Eurostudent

Inzicht in Europese data op het gebied van sociaaleconomische kenmerken van studenten, toegankelijkheid van het hoger onderwijs en internationalisering.

Evaluatie subsidie Stichting NOB

Onderzoek naar de doeltreffendheid van de subsidieregeling.

WilWeg: tussenjaar en bachelor in het buitenland

Onderzoek naar motieven en obstakels bij scholieren/studenten om naar het buitenland te gaan.

Eurostudent V

Grootschalige dataverzameling voor 27 Europese landen over sociaaleconomische dimensie van studeren.

Steeplechase

In kaart brengen van de internationale mobiliteit van studenten op basis van gegevens verzameld voor Eurostudent IV.

Eurostudent IV: Central Survey Hosting

Grootschalige dataverzameling onder studenten van Denemarken, Malta, Slovenië, Kroatië en Polen.

Topkwaliteit in het hoger onderwijs

Een verkenning van de kenmerken van topkwaliteit in het hoger onderwijs, met een internationale component.

De sociale dimensie van studeren in Portugal

Consultancy en ondersteuning bij grootschalig Portugees survey-onderzoek naar de sociale dimensie van studeren.

Technologie en wetenschap in het hoger onderwijs

Internationale vergelijking van de Nederlandse situatie ten aanzien van technologie en wetenschap.

Afstemming en instrumentontwikkeling CHE

In dit onderzoek is de mogelijkheid tot een internationale, geharmoniseerde masterenquête onderzocht.