Uitval en switch in het hbo

Onderzoek naar de invloed van sociaaleconomische kenmerken op studiesucces van mbo- en havo-instromers in het hbo.

Invloed toelatingssystemen op het hoger onderwijs

Verdiepend onderzoek naar de impact van toelatingsprocedures op het Nederlandse hoger onderwijs.

Technomonitor 2008 en 2010

Stand van zaken met betrekking tot het bètatechnisch onderwijs en de (internationale) arbeidsmarkt.