Studielast Hogeschool Rotterdam

Een onderzoek naar de studielastbepaling bij de Hogeschool Rotterdam.

Bindend studieadvies

Onderzoek naar het aantal verstrekte bindende studieadviezen in het hoger onderwijs en de gehanteerde procedure daarbij.