Effectmeting InnovatieImpuls Onderwijs (IIO)

ResearchNed heeft samen met SEO de kwantitatieve effectevaluatie in het kader van de IIO uitgevoerd.

Casestudies kleinschalige innovaties

Onderzoek naar de condities waaronder kleinschalige verbeteringen in het onderwijs vorm kunnen krijgen.