Nulmeting onderwijsinnovatie met ICT in het hoger onderwijs

Inventarisatie van de beginsituatie bij de verschillende instellingen voor hoger onderwijs.

Digitaal toetsen hoger onderwijs

Onderzoek naar de stand van zaken bij het gebruik van digitaal toetsen in het hoger onderwijs.