Nulmeting NRPO SIA

Inventarisatie van de onderzoekspositie van hogescholen/lectoraten die deelnemen in RAAK-regelingen.

Inventarisatie gepromoveerde docenten in het hbo

Opstellen van handreiking en flyer over loopbaanmogelijkheden voor promovendi en gepromoveerden binnen het hbo.

Kiezen voor hbo of wo

Welke overwegingen brengen vwo’ers ertoe om te kiezen voor een hbo-opleiding?