Evaluatie Wet studiefinanciering BES

Beleidsevaluatie van de wet tien jaar na inwerkingtreding

Onderzoek aansluiting Caribisch vo en mbo op vervolgonderwijs in Nederland

Wat zijn de knelpunten en hoe kan de begeleiding verbeteren?

Evaluatie lerarenbeurs

Verklarende en procesevaluatie van de Lerarenbeurs voor scholing van bevoegde leraren in het onderwijs.

Evaluatie fusietoets

Evaluatie van de effecten en doelen van de fusietoets in het onderwijs.

Technomonitor 2008 en 2010

Stand van zaken met betrekking tot het bètatechnisch onderwijs en de (internationale) arbeidsmarkt.