Motieven tijdig stoppen studentenreisproduct

Onderzoek naar motieven van (oud-)studerenden om hun reisproduct niet tijdig stop te zetten.

Opleidingscommissies in het hoger onderwijs 2016

Vervolgonderzoek naar het functioneren van opleidingscommissies in het hoger onderwijs.

Cadeaupunten in het hoger onderwijs

Onderzoek naar het fenomeen ‘cadeaupunten’ in het hoger onderwijs.

Onderwijstijd in het hoger onderwijs

Inventarisatie naar onderwijstijd in het hoger onderwijs in opdracht van de Inspectie van het Onderwijs.

Evaluatie 850-urennorm

Tijd voor kwaliteit: evaluatie van de 850-urennorm in het mbo.

Opleidingscommissies in het hoger onderwijs

Onderzoek naar het functioneren van opleidingscommissies in het bekostigde hoger onderwijs.

Afstemming en instrumentontwikkeling CHE

In dit onderzoek is de mogelijkheid tot een internationale, geharmoniseerde masterenquĂȘte onderzocht.

Behoefte postsecundair onderwijs

Onderzoek naar de behoefte aan postsecundair onderwijs en het aanbod daaraan.