Inventarisatie gepromoveerde docenten in het hbo

Opstellen van handreiking en flyer over loopbaanmogelijkheden voor promovendi en gepromoveerden binnen het hbo.