Digitale vragenlijst implementatiemonitor Nationaal Programma Onderwijs PO VO

Eerste deelonderzoek.

Peilingsonderzoek Platform2032

Peiling in het funderend onderwijs, gericht op de thema’s kern en keuze, samenhang en doorlopende leerlijnen.