Studeren met een functiebeperking

Onderzoek naar effect van voorzieningen voor studenten met een functiebeperking op de studievoortgang van deze groep.