Examinering in het hoger onderwijs

Verkenning naar de mogelijkheden om examineringsnetwerken in te richten.