Evaluatie experimenten vraagfinanciering en pilots flexibilisering

Evaluatieonderzoek naar flexibel hoger onderwijs voor werkenden.

Effectmeting InnovatieImpuls Onderwijs (IIO)

ResearchNed heeft samen met SEO de kwantitatieve effectevaluatie in het kader van de IIO uitgevoerd.