Extern lid in de examencommissie

Verkenning naar de mogelijkheden voor de opname van externe leden in examencommissies.

Examinering in het hoger onderwijs

Verkenning naar de mogelijkheden om examineringsnetwerken in te richten.

Transparantie en kwaliteitsborging van examinering

Onderzoek naar de wijze van examinering in het hoger onderwijs.