Implementatiemonitor Nationaal Programma Onderwijs

Derde meting in het funderend onderwijs, eindrapport.

Macromonitor NPO MBO HBO – Tweede Rapport

Tweede rapportage

Onderzoek open leermaterialen in het hoger onderwijs

Evaluatie van het gebruik van het platform edusources.

Evaluatie Servicedocument schoolkosten

Voldoet het document aan de gestelde doelen?

Evaluatie experimenten vraagfinanciering en pilots flexibilisering

Evaluatieonderzoek naar flexibel hoger onderwijs voor werkenden.

Evaluatie Studie in Cijfers 2017

Evaluatie (deel 2) van de toegevoegde waarde van Studie in Cijfers bij het maken van een studiekeuze.

Evaluatie Toptechniek in Bedrijf

Evaluatieonderzoek naar resultaten en opbrengsten van het subsidieprogramma.

Evaluatie experimenten decentrale selectie

Evaluatieonderzoek naar de experimenten met decentrale toelating.