Vervolgonderzoek dyscalculie

Toepassing en werking van de protocollen ernstige reken- en wiskunde problemen in het onderwijs.

Evaluatie studiekeuzecheck voor instellingen

Mogelijkheid om de door de eigen instelling gebruikte studiekeuzecheck te laten doorlichten.

Evaluatie subsidie Stichting NOB

Onderzoek naar de doeltreffendheid van de subsidieregeling.

Effectevaluatie wetenschap en technologie op de pabo’s

Is de inbedding van W&T in het curriculum van de pabo’s verbeterd?

Evaluatie Studie in Cijfers

Evaluatie (deel 1) van de toegevoegde waarde van Studie in Cijfers bij het maken van een studiekeuze.

Evaluatie experiment gecombineerde leerwegen bol/bbl

Mixed method onderzoek naar de effecten van gecombineerde leerwegen.

Evaluatie medezeggenschap mbo

Vervolgonderzoek naar de medezeggen-schap in het mbo.

Evaluatie lerarenbeurs

Verklarende en procesevaluatie van de Lerarenbeurs voor scholing van bevoegde leraren in het onderwijs.

Evaluatie sociale veiligheid

Evaluatie van de sociale veiligheid onder LHBT-jongeren in het po en vo.

Evaluatie educatieve minor

In samenwerking met Ecorys voerde ResearchNed tussen 2010 en 2012 een evaluatie uit van de educatieve minor.

Evaluatie 850-urennorm

Tijd voor kwaliteit: evaluatie van de 850-urennorm in het mbo.

Evaluatie Fulbrightprogramma

Gefaseerd kwalitatief onderzoek naar de meerwaarde van het Fulbrightprogramma.