Eurostudent

Inzicht in Europese data op het gebied van sociaaleconomische kenmerken van studenten, toegankelijkheid van het hoger onderwijs en internationalisering.

Eurostudent V

Grootschalige dataverzameling voor 27 Europese landen over sociaaleconomische dimensie van studeren.

Eurostudent IV: Central Survey Hosting

Grootschalige dataverzameling onder studenten van Denemarken, Malta, Sloveniƫ, Kroatiƫ en Polen.