Tussentijdse evaluatie kwaliteitsafspraken mbo

Tussenevaluatie van de implementatie en effecten van de kwaliteitsafspraken in het mbo.

Maatregelen mbo

Meerjarig evaluatieprogramma van twee beleidsinterventies in het mbo.