Verbeterde aansluiting mbo-hbo. Wat werkt?

Onderzoek naar studie-uitval en interventies.

Vignetonderzoek doorstroom onderwijsassistenten naar pabo

Onderzoek met gebruik van vignetten.

Studentplannen doorstroom mbo-hbo

Ontwikkeling van studentenplannen in het kader van de Subsidieregeling doorstroom mbo-hbo.

Doorstroom mbo-hbo

Onderzoek naar motieven van mbo-gediplomeerden om al dan niet door te stromen naar het hbo, vóór en na de invoering van het studievoorschot.

Invloed toelatingssystemen op het hoger onderwijs

Verdiepend onderzoek naar de impact van toelatingsprocedures op het Nederlandse hoger onderwijs.

Korte trajecten in het hbo

Inventarisatie van korte trajecten in het hoger onderwijs.

Technomonitor 2008 en 2010

Stand van zaken met betrekking tot het bètatechnisch onderwijs en de (internationale) arbeidsmarkt.

Technotopics IV

Bundel essays over onderwijs en arbeidsmarkt voor bètatechnici.