Samenwerking binnen het onderwijs

Inventarisatie van de verschillende vormen van samenwerking van onderwijsinstellingen.

Stelseldoelmatigheid: samenwerkingsverbanden in het onderwijs

Een inventarisatie van samenwerkingen, good practices en knelpunten.