Behoefte docenten en scholen om kwalitatief goed les te geven in vmbo

Onderzoek naar gewenste vakinhoudelijke en pedagogisch-didactisch kwaliteiten.

Evaluatie lerarenbeurs

Verklarende en procesevaluatie van de Lerarenbeurs voor scholing van bevoegde leraren in het onderwijs.

Wetenschap en techniek op de pabo’s

Onderzoek naar de stand van zaken omtrent wetenschap en technologie op de pabo’s.

Waar zitten de goede docenten?

Onderzoek naar de ‘potentieel goede docenten’ op basis van analyses van diverse databestanden.

Arbeidsmarktbarometer

De Arbeidsmarktbarometer wordt uitgevoerd om een goed beeld te krijgen van de ontwikkelingen op de onderwijsarbeidsmarkt.

WO 2.0

In opdracht van Elsevier Weeklad voerde ResearchNed begin 2010 onderzoek uit naar de rol van de Tweede Wereldoorlog in het geschiedenisonderwijs.