PABO-gediplomeerden in het vmbo

Onderzoek naar PABO-gediplomeerden in het vmbo.

Extern lid in de examencommissie

Verkenning naar de mogelijkheden voor de opname van externe leden in examencommissies.