Start Survey

National survey that enables higher education institutions to track and monitor students throughout their first year of study.

LAKS Survey

Large-scale secondary student satisfaction survey, with school-specific survey reports.

Eurostudent

Inzicht in Europese data op het gebied van sociaaleconomische kenmerken van studenten, toegankelijkheid van het hoger onderwijs en internationalisering.