Peilingsonderzoek Platform2032

Peiling in het funderend onderwijs, gericht op de thema’s kern en keuze, samenhang en doorlopende leerlijnen.

Onderzoek aansluiting onderwijs FNWI op arbeidsmarkt

Onderzoek onder FNWI-alumni naar de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt.