Onderwijstijd in het hoger onderwijs

Inventarisatie naar onderwijstijd in het hoger onderwijs in opdracht van de Inspectie van het Onderwijs.