Evaluatie experimenten vraagfinanciering en pilots flexibilisering

Evaluatieonderzoek naar flexibel hoger onderwijs voor werkenden.

Ex-ante beleidsevaluatie invoering mbo-certificaten

Onderzoek naar mogelijke effecten van drie scenario’s van ‘mbo-certificaten’.