Databeheer Kennisbank Bètatechniek

Dataconsolidatie, onderhoud, beheer en publicatie van de database Mathematics, Science & Technology (MST).

Bètaclustering mbo-opleidingen

Ontwikkeling van een indeling (brin x crebo) van alle mbo-opleidingen in bètaclusters.