Evaluatie implementatie wetenschap en techniek po en vo 2012-2015

Evaluatie van het actieplan Kiezen voor Technologie.

Midterm evaluatie ‘Meer betere bèta’s

Procesevaluatie van diverse activiteiten van het Platform Bèta Techniek in het po en vo.

Technomonitor 2008 en 2010

Stand van zaken met betrekking tot het bètatechnisch onderwijs en de (internationale) arbeidsmarkt.

Technologie en wetenschap in het hoger onderwijs

Internationale vergelijking van de Nederlandse situatie ten aanzien van technologie en wetenschap.

Bètaclustering mbo-opleidingen

Ontwikkeling van een indeling (brin x crebo) van alle mbo-opleidingen in bètaclusters.

Technotopics IV

Bundel essays over onderwijs en arbeidsmarkt voor bètatechnici.