Evaluatie medezeggenschap mbo

Vervolgonderzoek naar de medezeggen-schap in het mbo.

Arbeidsmarktbarometer

De Arbeidsmarktbarometer wordt uitgevoerd om een goed beeld te krijgen van de ontwikkelingen op de onderwijsarbeidsmarkt.